Xharije NELA

Av. Xharije Nela ka lindur në Kukës, më datë 02 Nëntor 1989. Ka përfunduar studimet në Drejtësi në vitin 2011 dhe studimet post universitare duke marrë titullin Master i Shkencave, në E Drejtë Civile, në vitin 2013. Ka përfunduar me sukses studimet në shkollën e Avokatisë në vitin 2014 dhe...

Helidon JACELLARI

Jaçellari ka përfunduar studimet e larta për Drejtësi në vitin 2014, në Universitetin e Romës, Itali, “La Sapienza”.  Ka përfunduar, gjithashtu në “La Sapienza” , Masterin Shkencor në Analizë Ekonomike të Institucioneve Ndërkombëtare (2011) dhe studimet bachelor për Marrëdhënie Ndërkombëtare (2008) në Fakultetin e Shkencave Politike. Në vitet 2013-2016, ka...

Shkelzen CENA

Shkelzen Cena, përfundoi studimet në Drejtësi në vitin 1996, me rezultate shumë të mira. Në vitin 2020, u diplomua “Master i Shkencave në Drejtësi”, profili “E Drejta Penale”. Ai gjithashtu mban titujt “Avokat” dhe “Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik”. Nga viti 1998 deri në vitin 2000, ka punuar si...

Erind GERMENJI

Av. Erind Germenji ka mbaruar studimet e larta për Drejtësi pranë Universitetit të Tiranës në vitin 2004. Në vijim, në vitin 2011 ka mbaruar Masterin e Nivelit të Dytë në “Shkencat Juridiko Penale” pranë Universitetit “Justiniani I”. Prej vitit 2005 dhe ne vijim Av. Erind Germenji ushtron profesionin e “Avokatit”...

Ted TASE

Z.Tase është diplomuar si Jurist pranë Fakultetit të Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës ku në vijim ka përfunduar studimet e ciklit të dytë, Master në të Drejtën Civile. Gjatë studimeve të tij Z.Tase ka qënë i përzgjezdhur nga Fakuteti i Drejtësisë në bashkëpunim me Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, për...

Dhimiter ZGURO

Dhimitër Zguro është në përfundim të studimeve për Drejtësi me rezultate të shkëlqyera pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Gjatë studimeve ka punuar fillimisht si mentor i një projekti në fushën e arsimit parauniversitar në kuadër të së drejtës për arsimim, e më pas si lehtësues pranë Qendrës “Për...

Alban AVDULLA

Pas përfundimit të studimeve në ciklin Bachelor and Master, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, Albani vijoj studimet pranë Shkollës së Avokatisë. Përtej studimeve të tij, Albani ka marrë pjesë në trajnime, konferenca dhe shkolla verore të ndryshme, ndër të cilat mund të përmendim: Trajnim nga “Harvard University” me...

Arlind AHMETAJ

Z. Ahmetaj ka përfunduar studimet e Gjimnazit në SHAPE American High School ku u diplomua me Medalje Ari nga Presidenti i atëhershëm i Amerikës Barack Obama. Me pas ai përfundoi studimet bacelor për drejtësi në Universitetin e Hagës në të Drejtën Ndërkombëtare dhe Evropiane, ku është diplomuar me rezultate të...